BŘEZEN

čtvrtek 1.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
– odvod z loterií a jiných – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu
podobných her za odvodové období 2017
pondělí 12.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2017
pondělí 26.
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
– souhrnné hlášení za únor 2018
– kontrolní hlášení za únor 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
úterý 27.
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)