ČERVENEC

pondělí 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
– Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– Oznámení CRS (GATCA)– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
středa 25.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2018
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
pondělí 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty.
úterý 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018