DUBEN

úterý 3.
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací
období 2017
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
pondělí 9.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
pátek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 24.
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
středa 25.
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
pondělí 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018