KVĚTEN

čtvrtek 10.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pátek 25.
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2018
– souhrnné hlášení za duben 2018
– kontrolní hlášení za duben 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
čtvrtek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)