LEDEN

úterý 2.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
úterý 9.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební dan z lihu)
sobota 20.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
středa 24.
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec
2017
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
– kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
středa 31.
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2017
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017