Hlavní náplní společnosti je vedení účetnictví podle českých účetních předpisů s vazbou na daňové předpisy.
Pracujeme v programech Pohoda a Účto.
Nabízíme též vedení personalistiky a mezd.
Zpracováváme daňová přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, daňové přiznání k dani silniční, dani z nemovitosti, DPH aj.
Sestavujeme účetní uzávěrky, rozvahy, výkazy zisku a ztráty a zakládáme tyto listiny do Sbírky listin vedených rejstříkovým soudem.
Dle potřeb klienta je možné zpracování účetnictví, personalistiky i mezd on-line, formou externího zpracování, nebo dojíždění pracovníka společnosti SEBSAM s.r.o. do kanceláře klienta v dohodnutou dobu.
Naše společnost je zapsána u krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou 50990 C.


Důležité odkazy
  • Ministerstvo financí ČR-Česká daňová správa  • Jednoduché účetnictví a daňová evidence
  • Finance-business.center.cz
DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2018