PROSINEC

pondělí 10.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční
daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou
sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
čtvrtek 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
čtvrtek 27.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
– souhrnné hlášení za listopad 2018
– kontrolní hlášení za listopad 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
2018
pondělí 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018