ŘÍJEN

pondělí 1.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
středa 10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
sobota 20.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
čtvrtek 25.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
úterý 30. – Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty.
středa 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace