SRPEN

čtvrtek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pátek 24.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
– souhrnné hlášení za červenec 2018
– kontrolní hlášení za červenec 2018
– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2018
pátek 31.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000Kč)