ÚNOR

pátek 9.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
úterý 20.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pondělí 26.
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2018
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
– souhrnné hlášení za leden 2018
– kontrolní hlášení za leden 2018
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
středa 28.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018